numanymas

numanymas
numãnymas dkt. Neláimės numãnymas.

.

Игры ⚽ Поможем решить контрольную работу

Look at other dictionaries:

  • numanymas — numãnymas sm. (1) → numanyti. 1. supratimas, pažinimas, mokėjimas, išmanymas: Lėlę padaryt ir reikia numãnymo Skr. Anieji par nenumanymą ir nežinojimą klausė rodos tėvo savo P. Iš ko skaitydami galite suprast numanymą mano BtPvE3,4. Statė buvo… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apmanymas — apmãnymas sm. (1) apgalvojimas, apsvarstymas: Vis be apmãnymo kasinėjo Įpiltės kalną, senųjų vyrų nepaklausė Lnk. | refl. N. manymas; apmanymas; įmanymas; išmanymas; numanymas; permanymas; pramanymas; primanymas; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atagoda — atãgoda sf. (1) nuovoka, numanymas: Kokia tavo atãgoda, kad nieko nebeatsimeni? Pnd. Jis be atagodos žmogus Vaižg. Tas žmogus visai be atãgodos dirba Slm. Kalbi visai be atãgodos Kp. ^ Vaikščioja kaip be atãgodos (kokios nelaimės ištiktas)… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • išmanymas — išmãnymas sm. (1) → išmanyti. 1. SD327,418,459 supratimas, nuvokimas, mokėjimas, pažinimas: Jis šitame dalyke be išmãnymo KI10. Visoks išmãnymas platinas tarp žmonių KI108. Išmanymas kalbėti R62. Išmana yra išmãnymo pradas FT. Supratimas yra… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • išmonia — sf. žr. išmonė 1: Išmonia didė SPII72. Žmonių išmonia rado ir pramanė visokias dailes, arba remeslus SPI89. Išmonia, numanymas, nuovoka SD4. Išmintingas, proto, išmonios didžios SD140. Be išmonios, be proto SD10. Išmonia ką svarstau, dabojuosi… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • kitokias — kitokias, ia pron. def. (1) J, Ds kitoks: Kitokias numanymas SD325. Kitokias yra būdas kariavimo SPII19. Jiemus regėjos esąs kitokias DP191. Kitokiu tūlais kartais rodžias, o neg esąs ižg tiesos DP191 …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • manymas — mãnymas sm. (1) K → manyti: 1. LL92. 2. Didelis apie save manymas LL179. Bet tai yra klaidingas manymas, kuriam prieštarauja lietuvių kalbos faktai K.Būg. 3. LzP žr. sumanymas 1. 4. refl. → manyti 8 (refl.): Ta …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • pamierkavonė — ×pamierkavõnė (l. pomiarkowanie) sf. (2) saiko jutimas, numanymas: Idant jūs ... su didele pamierkavone tartumėte apie tai, kas čionai yra parašyta Tat. Gėrė ir gėrė be pamierkavonės Tat …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • pamokai — pamokaĩ sm. pl. (3b) Lk, pamõkai (2) žr. paminklas 5: Kas ten beeitąs (beeinąs) žmogus – tik pamokaĩ žmogaus! KlvrŽ. Kad parsirgęs žmogus, tai vieni pamõkai, kaulai J. Menkas kūdikis yra pamõkai vieni žmogaus, t. y. paveikslas, numanymas… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • permanymas — sm. (1) KII310 → permanyti. 1. supratimas: Daug jų eita ir į vokišką pamokslą ir tampa įžegnoti, o tik neturi tikro permanymo LC1883,3. Dėl aiškesnio permanymo naujas atgimimas bei apteisinimas nuo kits kito atskirti MšK. | refl. Sut, S.Dauk. 2.… …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”